A. M. Comenius Moravia

značka spolehlivé cestovní agentury

Vzdělávání dospělých

Na českém i zahraničním trhu poskytujeme služby již od ledna 1990. V oblasti vzdělávacích aktivit jsme se v počátcích činnosti zaměřili a nadále pokračujeme ve výuce cizích jazyků.  V roce 1994 jsme ve spolupráci s londýnskou Language Link Ltd. založili největší zahraniční jazykovou školu v České republice. Know how této renomované britské školy je dosud používáno v mnoha institucích, především v oblastních organizacích Akademie J. A. Komenského o.s. S další významnou britskou institucí -  National Examining Board for Supervision and Management, jsme v roce 1993 připravili studium manažerských oborů s možností obhájit mezinárodně platné certifikáty. Systémem prošly desítky posluchačů, z nichž mnozí patří k úspěšným manažerům v oborech řízení lidských, informačních, finančních zdrojů, v řízení výroby a služeb. Jednotlivé moduly jsou trvalou součástí našeho programu pro veřejnost i podniky, často „šité na míru“.