A. M. Comenius Moravia

značka spolehlivé cestovní agentury

Severní Dalmácie

Ohraničuje ji na severu město Zadar, na jihu Šibenik. Šibenik zaujímá mezi přímořskými městy zvláštní místo. Je to totiž nejstarší charvátské město na Jadranu, poprvé se připomíná v r. 1066. Je známo především svou krásnou katedrálou sv Jakuba, težce poškozenou ve válce v r. 1991. a opět zrekonstruovanou. Byla postavena výlučně z mramoru a vápence z nedalekých lomů ostrova Brač.
Město je rozloženo kolem rozsáhlého zálivu, ideálního přírodního přístaviště, spojeného s mořem jen úzkým klikatým průlivem. V zálivu se mísí mořská voda s vodou řeky Krky. Na ní 16 km od Šibeniku leží městečko Skradin, přístupné i lodní dopravou, jeden z možných vstupů do Národního parku Krka. Skradinský vodopád je dobře známý z filmu o Vinetouovi. Autem je přístup do parku pouze z několika míst, kde jsou zřízena velká parkoviště. Z nich odváží návštěvníky autobus a vlastní prohlídka je pěšky a částečně lodí. Park je protkán zurčícími pramínky s křišťálově čistou vodou, slévajícími se do řeky Krky.Ta na cestě k moři se jednak rozšiřuje do několika jezer, jednak padá v řadě větších i menších vodopádů.
K severní Dalmácii patří i nejčlenitější skupina ostrovů Středozemního moře, je to 140 ostrovů, ostrůvků a útesů obklopených nejmodřejším mořem na světě – Kornati.
Část Kornatského souostroví, 91 ostrovů a ostrůvků tvoří Národní park Kornati.
Z letovisek na pobřeží od Šibeniku po Zadar jezdí do parku mezi ostrovy výletní lodě, aby se návštěvníci mohli pokochat krásou zdejší přírody.
Výše popisovaná oblast je dobře dostupná pro klienty vilky BUDIMIR, ležící v obci SRIMA u Vodice.