A. M. Comenius Moravia

značka spolehlivé cestovní agentury

Cestovní pojištění

Pojištění pro turistické cesty pro území Evropy nebo pro území celého světa.
Druh pojištění Limit plnění v Kč.
Pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby, repatriace 1 500 000
- zubní ošetření 5 000
- doprovázející osoba – doprava do limitu léčebných výloh
- doprovázející osoba – ubytování 10 000 (max. 2 000/ den)
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – doprava do limitu léčebných výloh
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – ubytování 10 000 (max. 2000/den)
- zprostředkování finanční pomoci Bez limitu
- náklady na přepravu při ztrátě nebo zničení cestovních dokladů 25 000
- náklady na přepravu při zmeškání odjezdu 5 000
Úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu 50 000
- trvalé následky úrazu 100 000
- tělesné poškození způsobené úrazem 15 000
Pojištění zavazadel 5 000
Pojištění odpovědnosti
- za škodu na zdraví a životě 200 000
- na věci 100 000
- jiná majetková škoda 50 000
Dodatkové pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu (80%) max. 10 000