O nás

A.M. Comenius Moravia vznikla v roce 1990 jako samostatná instituce - Centrum pro jazykové a distanční vzdělávání, úzce spolupracující s Akademií J. A. Komenského České republiky. Klade si za cíl rozvíjet moderními formami vzdělávání dospělých. Instituci založil a dosud řídí jeden ze zakladatelů AJAK ČR a její první předseda, pan Miloš Antoš. K pedagogické práci se vrátil po 20-ti letech, prožitých za totalitního režimu ve stavebnictví. V letech 1990-97 byla činnost rozšířena o cestovní ruch provozováním poznávacích zájezdů pedagogických a vědeckých pracovníků z USA prostřednictvím CK Interhostel při University of Hampshire. Po všech negativních legislativních změnách se cestovní kancelář nadále neucházela o koncesi a aby nemusela zvyšovat náklady, stala se cestovní agenturou s vlastním garančním systémem proti jakékoliv možnosti úpadku.